Nils Littorin granskar makten och politiken

by djungelapa
0 comment
politics

Nils Littorin är läkaren och partiledaren som går djupare i att diskutera varifrån makt kommer och varför världens styre ser ut som det gör. Detta gäller oavsett om det handlar om vaccinationsprogram eller åsiktskorridorer. På kort tid har Nils Littorin blivit populär och omdiskuterad på sociala medier som Twitter och Flashback.

Kort om Nils Littorin

Var bor Nils Littorin?Nils Littorin är verksam och bor i Malmö.
Vad heter Nils Littorins parti?Nils Littorin är partiledare för Malmölistan
Vilket yrke har Nils Littorin?Nils Littorin är läkare och partiledare.

Nils Littorin kritiserar vänstern

Nils Littorin har gjort sig känd som både orädd och träffsäker i sina formuleringar. En av de första kontroversiella frågor han blev känd för var vaccinationsfrågan där många reagerade på att en läkare uttalade sig negativt. Nils Littorin menade att själva idéen med att samhället pushar vaccinationerna mot Covid19 så hårt är fel och att ett större ansvar borde ligga på var och en. 

I en intervju med Navid berättar Nils Littorin att en anledning till den hårda regleringen av människors beteende vid Covid19 kan ha ett samband med att viruset startade just i Kina. I och med att Kina har haft ett totalitärt styre i många år var det naturligt att begränsa smittspridningen genom att begränsa människors frihet. Detta naturligtvis utan att veta om det var det bästa sättet att göra det på. 

Med tanke på hur väl Sverige med våra mildare bestämmelser och rekommendationer har klarat sig är det inte otänkbart att det gjorts en olycklig sammanblandning mellan politik och medicin som inte gynnar någon.

Reaktioner på Twitter och Facebook

Reaktionerna mot Nils Littorin har dykt upp på sociala medier där hans inlägg får ovanligt många kommentarer. Han har anklagats för att vara “anti-vaxxare”, men själv vill han nyansera den bilden och hävdar att det snarare handlar om varför olika åtgärder eller program sätts in. 

Han menar att det bör vara medicinvetenskapen som ska avgöra vilka åtgärder som är mest lämpliga, och så ser det inte ut idag där politiker lägger sig i frågor de inte har kompetens att avgöra. Nils Littorin beskriver sig själv som kommunist, men han tar avstånd från det hårda ledarskap kommunistiska styren representerar i andra länder.

Nils Littorin om härskartekniker

Det här är inte enda gången Nils Littorin har kritiserat vänstern. I en nyligen publicerad artikel i Expressen beskriver han olika typer av härskartekniker han menar finns inom vänsterblocket. De han beskriver är samma härskartekniker som även beskrivits av bland andra Elaine Eksvärd. Artikeln måste därför tolkas som att Nils Littorin inte menar att dessa är unika för vänstern, utan snarare lyfta fram att de förekommer även inom den egna partifärgen.

De härskartekniker som Littorin lyfter som problematiska inom vänsterblocket är:

  • Osynliggörandet av problem – Lite grand som en tystnadskultur där problem skjuts under mattan. Helst vill man inte prata om problem alls och om man gör det är det lätt att ta till så grova jämförelser att de svenska problemen ser mindre ut, detta trots att de egentligen är stora och borde lyftas.
  • Att skjuta budbäraren – Den som försöker lyfta problemen betraktas själv som problematisk snarare än att andra lyssnar på vilka problem det är personen försöker lyfta. Den som envist försöker visa upp det andra inte vill se eller låtsas om blir en persona non grata som snart kan ignoreras.
  • Uppsåtet ifrågasätts – Den som försöker lyfta nya frågor anklagas gärna för att inte följa partilinjen eller rent av för att spela motståndarna i händerna.
  • Guilt by association – Genom att associera en person med icke-önskvärda oskadliggörs enkelt någon som anses som ett problem av partikamraterna.
  • Dra rasistkortet – När inget annat hjälper kan man alltid anklaga någon för att vara rasist. Det tystar de flesta som inte tycker som man själv.

Artikeln av Nils Littorin finns att läsa på expressen.se för den som vill läsa mer. Det kan tilläggas att Nils Littorin idag inte tillhör något av riksdagspartierna, utan istället är verksam som partiledare för Malmölistan. 

Släkten Littorin

Familjen Littorin har länge figurerat i svensk politik och Nils Littorin är inte den första som skapar rubriker. Under åren har namnet Littorin figurerat i flera skandaler, men också som en styrka och tyngd och med positiva ordalag.

En tydlig översikt över släkten finns på bland annat Wikipedia där man kan ta del av de rubriker andra Littorinare skapat genom åren. Nils Littorin talar dock aldrig själv om sin släkt eller familj och det är tydligt att han vill skilja på arbetsliv och privatliv.

Relaterade inlägg