Hur många veckor är en termin?

by djungelapa
0 comment

Hur många veckor en termin är beror först och främst på i vilket sammanhang du menar. Om du går i grundskolan eller gymnasiet är dessa veckor fasta från år till år. I andra sammanhang kan det variera. 

Hur många veckor är en termin på högskola?

Om du går på högskola är en termin oftast 20 veckor. 20 veckor är det vanligaste och innebär att du måste läsa 30 högskolepoäng för att få fullt studiemedel hela terminen. 

Hur många veckor är en termin på folkhögskola? 

På en folkhögskola räknar man inte poäng efter antalet veckor eller per termin utan efter antalet timmar som skolan planerat undervisningen. Det betyder att det finns egentligen inga terminer som till exempel i grundskolan. 

För att du ska studera 100% på folkhögskola behöver du studera 20 timmar (eller mer) per vecka. För 75% motsvarar detta 15-19 timmar och för 50% är det 10-14 timmar. Till skillnad från grundskolan då terminerna är höst och vår, kan du till exempel studera på folkhögskola mitt i sommaren.

Hur många veckor är en termin på gymnasiet?

På gymnasiet läser man terminsvis, det vill säga hösttermin och vårtermin. Man slår ihop dessa två terminer och de kallas för läsår. Ett läsår omfattar 40 veckor och har minst 178 skoldagar och 12 lovdagar. Det betyder att en termin är hälften av 40, dvs 20 veckor. 

Hur många veckor är en termin på Komvux?

En termin är för det mesta 20 veckor på Komvux, men det kan variera lite beroende på vilken utbildning det handlar om. På vissa utbildningar är terminen längre än 20 veckor. Man kan alltså få många olika svar på frågan om hur många veckor är en termin.

Relaterade inlägg