Vilken åldersgrupp spenderar mest tid online?

by djungelapa
0 comment

Det fanns en tid när internet var något som i stort sett bara användes privat av yngre människor. Men numera är internet en del av livet för människor i alla åldrar. När internet var något som existerade vid sidan av det vanliga samhället gick det att inhämta information och komma åt tjänster på många sätt som inte krävde internetåtkomst. De flesta äldre människor föredrog då att använda mer traditionella kanaler istället. Numera är detta för många inte längre ett alternativ. Det finns helt enkelt inte ett praktiskt sätt att offline komma åt många typer av tjänster och information. Det har gjort att Sverige är ett land där i stort sett alla använder internet i någon utsträckning. Enligt siffror från 2022 använde hela 94 % av alla svenskar 16 år och uppåt internet.  

Men hur vi använder internet, och hur ofta, skiljer sig fortfarande mycket åt mellan olika åldersgrupper. I den här artikeln ska vi försöka reda ut begreppen och se vem som egentligen spenderar mest tid online.

SCB och Internetstiftelsen håller koll

I Sverige kartläggs det mesta om landets befolkning och internetanvändande. Myndigheten Statistiska Centralbyrån samlar kontinuerligt in data och publicerar rapporter. Det samma gäller Internetstiftelsen som är en oberoende grupp som administrerar toppdomänerna .se och .nu. De publicerar med jämna mellanrum rapporten svenskarna och internet som kartlägger och analyserar svenskars internetanvändande in i minsta detalj. För att inte försöka uppfinna det digitala hjulet på nytt så är det rapporter från dessa två organisationer vi har valt att använda oss av.

Vad använder vi internet till?

Sett över alla åldersgrupper så är det faktiskt för nöjets skull vi mest använder internet. Detta är dock en otroligt bred kategori och innefattar många vilt skilda aktiviteter bland annat:

  • Sociala medier 
  • Streamingtjänster
  • Spel

Det finns mycket intressant att lära sig här vad det gäller skillnader mellan könen och olika ålderskategorier. Till exempel är det fler kvinnor som lägger ut eget material på sociala medier såsom YouTube, Instagram och Facebook. Pojkar och män spelar mer spel och online slots än kvinnor förutom i de äldre skikten 60+, där det istället är kvinnor som spelar mest. Vissa sociala medier såsom Pinterest domineras av kvinnor medan andra tjänster såsom Flashback och Twitch främst används av män. Vissa spel såsom Roblox är väldigt populära bland barn födda 2010 men spelas av få äldre.  

E-handel har ökat markant de senaste åren. Enligt Internetstiftelsens senaste rapport hade 85 % av svenskarna äldre än 16 år handlat på nätet under det senaste året. Yngre handlar skor, kläder och för yngre män är det hemelektronik som är populärast. Till och med bland pensionärer är det dock ca 70 % som har e-handlat och det vanligaste här är istället läkemedel och andra hälsovårdsprodukter.

YouTube är också populärast bland barn och de yngsta vuxna medan äldre vuxna individer föredrar tjänster såsom SVT Play, Netflix och Spotify för att konsumera film och musik. 

Användandet av BankID har ökat markant och ca 70 % av myndiga svenskar använder sig av det för att legitimera sig online dagligen. Även tjänster relaterade till sjukvård, finansiella tjänster och andra tjänster från regering och myndigheter har ökat i popularitet i alla åldersskikt. Denna utveckling sker i hela Europa och Sverige ligger relativt långt fram i utvecklingen.

Vem använder internet mest?

För att summera det hela så använder nästa alla svenskar internet till viss grad. Men vilken åldersgrupp spenderar egentligen mest tid online? Det förefaller vara unga vuxna i åldersgrupperna 16-25 och 26-35 där 87 % av de som deltagit i undersökningen säger sig använda internet flera gånger dagligen. Dessa grupper är också de som i högst grad använder sig av laptops och stationära datorer i sina aktiviteter online. Bland yngre barn och äldre vuxna är det mindre vanligt och man använder internet i högre grad i mobilen. Detta kan till viss del förklaras med att svenskar i dessa åldersgrupper också utgör den stora majoriteten av alla studenter och därför har ett större behov av att använda sig av datorer. 

Men om vi ska dra någon lärdom av hur statistiken har utvecklat sig under de senaste åren så är det att gapet mellan olika åldersgrupper när det gäller mängden internetanvändande har minskat rejält. Allt eftersom även äldre människor har haft erfarenhet av datorer och internet tidigare i livet, så kommer pensionärers motvilja mot informationsteknologi minska allt mer. 

Det kommer förmodligen även medföra att äldre människors aktiviteter online också kommer börja likna yngre människors. Det är en utveckling man kan följa nästan i realtid tack vare SCB:s och Internetstiftelsens idoga arbete.

Relaterade inlägg