Hur många dog i andra världskriget?

by djungelapa
0 comment
WORLD WAR 2

Andra världskriget ledde till en fasansfull slakt på människor. Inte bara soldater utan också civila människor blev drabbade. Till detta kom systematisk, etnisk rensning av romer och judar. Även människor med förståndshandikapp och politiska motståndare blev mördade. Startpunkten för andra världskriget anges ofta till den 1 september 1939 med Nazitysklands anfall mot Polen. Då hade Hitler och Stalin ingått en pakt där Tyskland fick lägga beslag på en del av polskt territorium mot att Sovjetunionen fick ockupera de baltiska staterna och en del av Polen.

Redan före krigets utbrott hade västmakterna gjort eftergifter, vilket gjorde att Tyskland annekterade Österrike och ockuperade Tjeckoslovakien. Japan var en asiatisk stormakt i vardande och i slutet av 1930-talet hade landet angripit bland annat Manchuriet. Italien med Mussolini ville utvidga sitt välde och Abessinien – numera Etiopien – samt Albanien hade anfallits redan innan Andra världskriget utbröt. 

Hur många judar dog i andra världskriget?

Den tyske ledaren Adolf Hitler hade byggt upp sin maktposition och sin popularitet på en  oförblommerad antisemitism. Hat mot judar var inte något som bara förekom i Tyskland. Antisemitism har funnits länge och bland annat i länder som Frankrike, Polen och Sovjet. Vårt land var inte heller förskonat från förakt för judar. Det som utmärker Nazityskland är att regimen genomförde en systematisk utrotning av judar, men också av romer. Det finns naturligtvis inga exakta uppgifter om hur många judar som dog i andra världskriget, men en uppskattning är att cirka 5,5 miljoner mördades. Av det totala antalet beräknas mer än 70 % ha varit polska och ryska judar. 

Våra nordiska länder och dödstal

Våra nordiska länder drabbades hårt av andra världskriget och hur många danskar dog i andra världskriget? Antalet civila dödade i Danmark beräknas till cirka 1 800 personer. Antalet civila som dödats av krigshandlingar i Norge och Finland beräknas till 5 800 respektive 2 000 personer. Cirka 100 000 soldater från våra nordiska grannländer beräknas ha stupat, varav närmare 90 % var finska soldater. 

Hur många amerikaner dog i andra världskriget?

USA blev indraget i kriget när Japan anföll flottbasen Pearl Harbor i december 1941. Amerikaner kom därefter att strida i såväl Europa som i Stilla Havsområdet. Cirka 220 000 amerikaner stupade under kriget, varav närmare 80 % av soldaterna dog i Europa. 

Hur många dog i andra världskriget – totalt?

Siffran över antalet dödade soldater och civila är ohygglig. Över 50 miljoner människor beräknas ha förlorat sina liv till följd av krigs- och terrorhandlingar, utrensning med mera. Sovjetunionen drabbades hårdast med cirka 20 miljoner dödade. Antalet soldater och civila som dödades i Nazityskland och Japan beräknas till 6 miljoner respektive 2 miljoner.

Relaterade inlägg